در حال بارگذاری...
ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه > آزمون آنلاین > آزمون آنلاین EPT شماره 3 ( آزمون EPT بهمن 94 )

خرید آزمون آنلاین EPT شماره 3 ( آزمون EPT بهمن 94 )

ویژگی های آزمون آنلاین EPT شماره 3 ( آزمون EPT بهمن 94 )

اطلاعات آزمون

نام آزمونآزمون آنلاین EPT شماره 3 ( آزمون EPT بهمن 94 )
نوع آزمونEPT
قیمت14000 تومان
سطح سختی
تعداد سوالات100 تا
مدت140 دقیقه
محدودیت شرکت
نوع پاسخنامه
آزمون آنلاین EPT شماره 3 ( آزمون EPT بهمن 94 )

جزئیات بیشتر آزمون آنلاین EPT شماره 3 ( آزمون EPT بهمن 94 )

1. 1
# نام درس تعداد سوالات زمان
1
بخش واژگان
25
25
2
بخش دستور زبان
40
60
3
بخش درک مطلب و لغت
35
55
مجموع
100
140

تعدادی از سوالات آزمون آنلاین EPT شماره 3 ( آزمون EPT بهمن 94 )

section One: Vocabulary
Read each statement below carefully and fill m the blank(s) with the correct answer (1, 2, 3, 4)

It was customary for wealthy Romans to ................... while they were dining.


John's unkind words ................... Mary's heart.


Colonel Robinson abandoned his search to ................... a buried city.


The road crew removed the ................... of the fallen tree limb.


Maurice Maeterlinck once said that it is important to remember that happiness is as ................... as gloom.


به اشتراک گذاشتن این صفحه در شبکه های اجتماعی
دسته های وبسایت